1

12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-02-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 16/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2017 και ορισμού υπολόγου (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 71/2017)