11η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Τρίτη 9 Μαϊου 2023 – ώρα 5.30’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου των αποφάσεων που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:

α) 3/17-2-2023, αποφάσεις 73-74

β) 4/24-2-2023, απόφαση 75

γ) 10/12-4-2023, αποφάσεις 148-150


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος δημοτών για τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου (εισ: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Α’ τριμήνου 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 8/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού υπευθύνων – υπολόγων διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ή μη των αποτελεσμάτων της με αριθ. Εμπ. Πρωτ. 41/7-3-2023 Ε.Δ.Ε (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Β’ κατανομή έτους 2023) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Στ. Θεολόγης)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2022 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Στ. Θεολόγης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2022 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Παν. Ευθυμίου)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετάθεση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΣΑΠΟΧΑ» (εισ: διευθυντής προγραμματισμού Β. Ανυφαντής)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετάθεση του συμβατικού χρόνου (παράταση) παράδοσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟ) ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ» (Α.Μ.:1/2018) (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ1 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ), ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Διάλυση σύμβασης) (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας “Γιάννης Μπουρούσης”, ως αγωνιστικής έδρας της ανδρικής ομάδας καλαθοσφαίρισης της Α.Σ.Καρδίτσας ΚΑΕ για την περίοδο 2023-24 (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκφραση συμφωνίας για την ανταλλαγή έκτασης με ρυμοτόμηση από τον Νότιο Περιφερειακό φερόμενης ιδιοκτησίας Νίκα Χριστίνας με αντίστοιχη δημοτική έκταση προερχόμενη από αποθέματα γης των επεκτάσεων προκειμένου να υλοποιηθεί ο Νότιος Περιφερειακός και να ωφεληθεί συνολικά ο Δήμος (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 656/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχών υπηρεσίας για το έτος 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχών υπηρεσίας για το έτος 2023 για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας & Ποδηλάτου του Δήμου Καρδίτσας (εισ: προϊσταμένη τμήματος ευρωπαϊκών προγραμμάτων Νατ. Τζέλλου)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Καρδίτσας (εισ: προϊσταμένη τμήματος ευρωπαϊκών προγραμμάτων Νατ. Τζέλλου)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετάθεση παράδοσης της προμήθειας ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 14κ.μ. με γερανό οροφής μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (εισ: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πλήρωση θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρδίτσας» (εισ: αντιδήμαρχος Βασ. Μπούτας)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 164/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισ: αντιδήμαρχος Βασ. Μπούτας)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιτροπής της παραγράφου 6 άρθρου 199 Ν. 3463/06 για καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας (εισ: αντιδήμαρχος Βασ. Μπούτας)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόθεση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Βασ. Μπούτας)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά αδιάθετου λήμματος του διακατεχόμενου δάσους Αγίου Γεωργίου στο διαχειριστικό έτος 2023 για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της κοινότητας σε καυσόξυλα (εισ: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτσιώτης)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθ. Κ5 καταστήματος του κληροδοτήματος Βαλταδώρου και καθορισμός των όρων δημοπράτησης (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ λόγω θανάτου (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Μπ.Α) (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Β.Α) (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επιστροφή ποσού από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Λ.Δ) (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) στην οδό Γακιοπούλου 13 ιδιοκτησίας της GENESIS IKE (εισ: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποτίμηση οφειλής γάλακτος σε χρήμα και καταβολή της σε δικαιούχους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (εισ: πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Απ. Ταξιάρχης)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο παλαιό Δημαρχείο λόγω μη ολοκλήρωσης των αναγκαίων εργασιών στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου