11η Συνεδρίαση Δ.Ε. – Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 – ώρα 9.00’ π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας σε υπόθεση του Δήμου Καρδίτσας κατά του Ελληνικού Δημοσίου (πεζόδρομος μεταξύ Ηρώων Πολυτεχνείου και Κουμουνδούρου) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας σε υπόθεση του Δήμου Καρδίτσας κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Ηρώων Πολυτεχνείου και κοινόχρηστη πάροδος) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας σε υπόθεση του Δήμου Καρδίτσας κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Θεσσαλιώτιδος) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Δήμου Καρδίτσας ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου είναι η 12η Απριλίου. Ως εκ τούτου τα εν λόγω ζητήματα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν μέσω τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής