11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-02-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 67/2017)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για υπόθεση του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 68/2017)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 69/2017)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 70/2017)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό “Προμήθεια υδραυλικών υλικών και υλικών άρδευσης Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 66/2017)

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 64/2017)

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 65/2017)