1

11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 03-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με εορταστικές εκδηλώσεις στο άλσος Παυσιλύπου (Χριστούγεννα 2014- Πρωτοχρονιά 2015).(εισ.:Αντιδήμαρχος κ. Ψημμένος.)
(Απόφαση ΕΠΖ