10η Συνεδρίαση Δ.Ε. – Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 – ώρα 11.00’ π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ;

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΛΟΥΜΑΚΗ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή πρότασης με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Καρδίτσας από τη θεομηνία Daniel» στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 102647/28.11.2023/7331 πρόσκλησης του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΣΙΛΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της υλοποίησης των έργων: α) Συμπλήρωση ΦΟΠ στην ΤΚ Ξινονερίου έως το ξυλουργικό εργαστήριο Δημητρίου Τσιβίκη β) Συμπλήρωση ΦΟΠ σε πάροδο της οδού Δ. Λάππα & γ) Συμπλήρωση ΦΟΠ στην ΤΚ Καρδιτσομαγούλας και ορισμό υπολόγου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών, που αφορούν σε διαφορές Δ.Τ., Δ.Φ. & Τ.Α.Π. (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών που αφορούν το μίσθωμα μηνός Μαρτίου των υπ’αριθ. Κ-13, Κ-14, Κ-15 και Κ-16 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης δημάρχου για μετάθεση χρόνου παράδοσης προμήθειας καυσίμων έως την 30.4.2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)