1

10η Πρόσκληση Δ.Σ. – Σάββατο 8 Απριλίου 2017 – ώρα 11.00 π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Ανδρέα Γεωργίου, τέως Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
(Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 124/2017)