‘Ενταξη των δικαιούχων νοικοκυριών στο Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «Κάλυψη»