Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50744 info@dimoskarditsas.gov.gr

Αρμοδιότητες