Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Τηλέφωνο: 24410 72571, 24413 50851

Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας