ΠΕΤΣΑ ΑΘΗΝΑ

24413 54701pronoia@dimoskarditsas.gov.gr, a.petsa@dimoskarditsas.gov.gr, paideia@dimoskarditsas.gov.gr Διεθυντής/τρια